Imię i Nazwisko

Stanowisko

Adres e-mail

Numer
telefonu

 Numer 
 pokoju 


Kierownictwo Urzędu Gminy Skołyszyn

Bogusław
Kręcisz

Wójt Gminy 
Kierownik Urzędu Gminy

 

 13 4491063

10

Paweł
Gutkowski

 Zastępca Wójta Gminy

 

 13 4491752

8


Referat Organizacyjno - Administracyjny

 Izabela
Jankowska-Zawada

 Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491753

15

 Barbara Pogorzelska

 Sekretariat

 

13 4491062

13 4491063

13 4491064

9

 Barbara Radlińska

 Stanowisko ds. obywatelskich

 

13 4491738

3

 Krzysztof Lipiński

 Stanowisko ds. oświaty

 

 13 4491750

 3

 Stanisław Święch

 Stanowisko ds. obrony cywilnej, wojskowych,
 zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

 

 13 4491010

 5

 Karolina Śmigacz

 Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

 

 13 4491724

 26

 Radosław Ramut

 Stanowisko ds. BHP

 

 13 4491730

 5

 Paweł Szot

 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

 

 13 4491724

26


Urząd Stanu Cywilnego

 Urszula Gryga

 Kierownik USC

 

 13 4491740

 1


Referat Budżetu i Finansów

 Jacek Kędzior

 Skarbnik Gminy / Kierownik Referatu

 

 13 4491725

 14

 Krystyna Zięba

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 13 4491723

 12

Krzysztof Słowik

 Stanowisko ds. windykacji należności
 Stanowisko ds. profilaktyki alkoholowej

 

 13 4491728

 18

 Ewa Stachaczyńska

 Stanowisko ds. podatków

 

 13 4491728

 18

 Urszula Gołosińska

 Stanowisko ds. podatków

 13 4491727

 17

 Anna Rąpała

 Stanowisko ds. podatków

 

 13 4491727

 17

 Józefa Deda

 Stanowisko ds. naliczania płac i pochodnych

 

 13 4491727

 17

 Justyna Berkowicz

 Stanowisko ds. obsługi finansowej inwestycji

 13 4491723

 12

 Justyna Dubiel

 Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

 13 4491725

 13

 Anna Mitrut

 Stanowisko ds. obsługi kasy

 13 4491741

 6

 Anna Babiarz

 Stanowisko ds. gospodarki odpadami

 

 13 4491736

 21


Referat Gosporadki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu

 Wojciech Kras

 Kierownik Referatu

 

 13 4491742

25

 Sylwia Wojdyła

 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

 13 4491731

22

 Artur Hajnosz

 Stanowisko ds.inwestycji, budowy i utrzymania dróg

 

 13 4491751

 23

 Grzegorz Szański

 Stanowisko ds. zamówień publicznych

 

 13 4491751

 23

 Angelika Goleń

 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 

 13 4491734

 19

 Maciej Jastrząb

 Stanowisko ds. budownictwa

 

 13 4491734

 19

 Katarzyna Warywoda

 Stanowisko ds. ochrony środowiska
 i gospodarki komunalnej

 

 13 4491729

 20

 Waldemar Jarek

 Stanowisko ds. inwestycji, oświetlenia
 i gospodarki mieszkaniowej

 

 13 4491729

 20

 Klaudia Mitoraj

 Stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu,
rolnictwa i leśnictwa

 

 13 4491731

 22


Samodzielne Stanowiska

 Artur Sowiński

 Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, ASI

 

 13 4491755

 4

 Justyna Furmankiewicz

 Samodzielne stanowisko do spraw promocji gminy 
i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

 13 4491755

 4

 Krzysztof Lipiński

 Samodzielne stanowisko ds. Archiwum Zakładowego

 

 13 4491750

 3

 Radosław Ramut

 Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 

 13 4491730

 5